Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड,२०७४

2018-08-08

पुरा हेर्नुहोस

मानवबेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १२ औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मानवबेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा समाचार, लेख, रचना कलम मार्फत महत्वपूर्ण/उल्लेखनीय योगदान गर्नुहुने सञ्चार माध्यम तथा छापा माध्यमका लागि १ /१ जनाको पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था भएकोले इच्छुक व्यक्तिहरुले आफूले गरेको कामको विवरण सहितको सिफारिससाथ नाम नामेसी मिति २०७५/०४/३० सम्म यस मन्त्रालयको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा एवं इमेल ठेगाना nccht.nepal@gmail.com मा पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

2018-08-08

पुरा हेर्नुहोस

CEDAW छेठौ प्रतिवेदनमा प्राप्त list of issues सुझाव पठाउने सम्बन्धी सूचना

20७५/०४/२४

पुरा हेर्नुहोस

श्री सबै अनुदान प्राप्त अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुलाई प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

२०७५/०४/२०

पुरा हेर्नुहोस

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १२ औं राष्ट्रिय दिवस २०७५ भाद्र २० गते यस वर्षका लागि संभावित नाराहरु सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय तथा संङ्घ/संस्थाहरुबाट २०७५ श्रावण २० गते भित्रमा इमेल ठेगाना nccht.nepal@gmail.com एवम् roshanidevikarki@gmail.com मा साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखामा उपलब्ध गराईदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

2017-07-24

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery