Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना

२०७५-०२-०९

पुरा हेर्नुहोस

Professional training courses under Indian Technical & Economic Cooperation/Colombo Plan Scholarship

2018/06/03

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन

२०७५/०२/१३

पुरा हेर्नुहोस

माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति

२०७५-०२-०९

पुरा हेर्नुहोस

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिने अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउने नमूना कार्यविधि, २०७४

२०७४/११/१५

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery