Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


सिंहदरबार परिसर भित्र रहेको दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन र शिशु भर्ना सम्बन्धमा

२०७४/०७/२८

पुरा हेर्नुहोस

Internship र Thesis मा बिद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/०७/३१

पुरा हेर्नुहोस

जेष्ठ नागरिक परिचय -पत्र वितरण निर्देशिका , २०७४ सम्बन्धमा

२०७४/०७/२८

पुरा हेर्नुहोस

सेवा संचालन गर्ने निकायले कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्दा प्रयोग गर्ने फारम

२०७४/०७/२२

पुरा हेर्नुहोस

स्थानीय तहमा खटिने महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता विषय हेर्ने कर्मचारीको लागि तयार पारिएको नमूना कार्यविवरण

2017-10-23

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery