Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी सूचना

२०७४/१०/०२

पुरा हेर्नुहोस

सशक्तीकरण पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/०९/२३

पुरा हेर्नुहोस

बैदेशिक तालिम/अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना

२०७४/०९/२५

पुरा हेर्नुहोस

वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४

२०७४/०९/२४

पुरा हेर्नुहोस

स्थानीय तहमा खटिने महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता विषय हेर्ने कर्मचारीको लागि तयार पारिएको नमूना कार्यविवरण

२०७४/१२/१०

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery