Skip to navbar
नयाँ समाचार

कर्मचारी हाजिरी सम्बन्धमा


कर्मचारी हाजिरी सम्बन्धमा 

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारीहरु  

 

२०७५/०३/३१

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery