Skip to navbar
नयाँ समाचार

मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट प्रभाबकारी बनाउने सम्बन्धमा


मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट प्रभाबकारी बनाउने र स्थानीय तहमा हुने स्थानान्तरण ब्यबस्थित बनाउन

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०७४/१२/२८

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery