Skip to navbar
नयाँ समाचार

रमना दिई पठाउने


संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयको मिति २०७४/१२/०७ को च.न. ३२६ को पत्रानुसार यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट

प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई २०७४/१२/१२ सम्ममा तोकिएको कार्यालयमा पुग्ने  गरी रमना दिई पठाउन र

कार्यालयमै हाजिर गराएका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै बनाई रखाई गरिने व्यहोरा उल्लेख भइ आएकोले सम्बन्धित सबै निकायबाट

(बिभाग एबं जिल्ला स्थित कार्यालयहरु )तुरुन्त रमाना दिई पठाउन अनुरोध गरिन्छ |

२०७४/१२/०८

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery