Skip to navbar
नयाँ समाचार

बैदेशिक तालिम/अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा


बैदेशिक तालिम/अध्ययन  छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना

थप जानकारीको लागि मन्त्रालयको प्रशासन शाखा  ०१ ४२०००८२ मा सम्पर्क गर्नुहोला | 

२०७४/०९/२५

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery