Skip to navbar

बालबालिकासम्बन्धी कानुनलार्ई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ( राय तथा सुझाबको लागि )


नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको

सूचना

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७४ को मस्यौदा विधेयक सरोकारवाला निकाय, संघ-संस्था, व्यक्ति लगायत सर्वसाधारण सबैको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त मस्यौदा विधेयक उपर कुनै राय सुझाव भए इमेल ठेगाना feedback2child@gmail.com मार्फत वा मन्त्रालयको बालसंरक्षण तथा विकास शाखामा लिखित रुपमा आगामी २०७४ कार्तिक १५ गतेभित्र उपलब्ध गराइ सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।

२०७४/०६/२३

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery