Skip to navbar

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 29 items.
#श्रेणीशिर्षकमितिपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
1प्रतिबेदन (Report)REPORT ON EFFECTIVENESS OF FREED KAMALARI GROUP FORMATION PROGRAM 2018-03-20No FileNo File
2प्रतिबेदन (Report)“महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन2018-03-20No FileNo File
3प्रकाशन (Publication)सशक्तीकरण जर्नल २०७४2018-03-20No FileNo File
4प्रतिबेदन (Report)अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४2018-03-20No FileNo File
5प्रतिबेदन (Report)वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन2018-03-20No FileNo File
6प्रतिबेदन (Report)मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन2018-03-20No FileNo File
7प्रतिबेदन (Report)समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन2018-03-20No FileNo File
8अरु (Others)अपाङ्गता सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रम ७४-७५2018-03-15No File
9अरु (Others)महिला सशक्त्तीकरण सम्बन्धी अनुदान विवरण ७४-७५2018-02-27No File
10अरु (Others)ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अनुदान विवरण ७४ -७५2018-02-27No File
11प्रतिबेदन (Report)दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४2018-02-14No File
12अरु (Others)स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता विषय हेर्ने कर्मचारीको नमूना कार्यविवरण2017-12-26No File
13प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७० / ०७१ )2017-11-03No File
14प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७१ / ०७२ )2017-11-03No File
15प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ )2017-11-03No File
16प्रतिबेदन (Report)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७०2017-09-01No File
17प्रतिबेदन (Report)सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन2017-09-01No File
18प्रतिबेदन (Report)मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ 2017-09-01No File
19प्रतिबेदन (Report)कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,२०७३2017-09-01No File
20अरु (Others)मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार बिरुद्धको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको विवरण 2017-09-01No File

Skip to footer gallery