माननीय मन्त्री :
आशा कोइराला
माननीय राज्यमन्त्रीः
मोहमद जाकिर हुसेन

आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन - ( सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ बमोजिम )

 

डाउनलोड PDFSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :