माननीय मन्त्री :
आशा कोइराला
सचिवः
खगराज बराल

आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९
( Standards for Operation and Management of
Residential Child Care Homes, 2012 )

 

डाउनलोड -- PDFSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :